VŠELIČO pekné

Príbehy a básne

Svetozár Hurban - Vajanský: Neskromné želanie

01. Zavčas rána uzimený
       chlapec kravy pasie,
       zrazu sa mu víla zjaví
       v nevídanej kráse.

02. Chlapec žasne, bičík pustí
       udivene neme,
       víla pred ním povznáša sa
       nedotknúť sa zeme.

03. Zapáčia sa mocnej víle
       chlapca jasné oči,
       ona k nemu milostivo -
       chlapec od nej bočí.

04. "Nebojže sa milý synku,
       šťastie nesiem tebe,
       želaj čo chceš, všetko splní
       dobrotivé nebe."

05. Ak chceš zlato, zaželaj si,
       keď sa vrátiš domov
       dukáty sa sypať budú
       z vašich suchých stromov.

06. Či chceš slávu? Neboj synku,
       povediem ťa smele,
       až ti zjagá zlatá obruč
       víťaza na čele.

07. Či chceš múdrosť? Urovnám ti
       náuk tvrdé pole,
       budeš prvým múdrym mužom
       v živote i v škole.

08. Či chceš lásku? V tomto kraji
       skvitne krásna ruža -
       prvá kráska celej zeme,
       tej ťa dám za muža.

09. Chlapec sľubmi posmelený
       a dobrotou zjavu,
       nádej v mladej duši cíti,
       smelo zdvihne hlavu:

10. "Krásna víla, jasná víla,
       mám ja túžbu sladkú:
       Navráť že mi mocná víla
       moju mŕtvu matku!"

11. Ako mlha podjesenná
       lúčou slnka taje,
       tak sa tratí krásna víla 
       v nevedomé kraje.

12. Tratí sa až cele zmizne.
       Šuhaj bôlne kvílí -
       Na pasienku rosa padá -
       to sú slzy víly.